Skip to content

O Nama

Nekoliko reči o nama

Data Science Srbija svoje početke vezuje za septembar 2015. godine i inicijativu nekolicine Data Science zaljubljenika. Na osnovama bloga Hadoop Srbija koji je već neko vreme uspešno vodio Darko Marjanović i na domenu datascience.rs koji je, iz samo njemu znanih razloga, registrovao Branko Kovač, nastao je sajt na kom se trenutno nalazite. Meetup grupa posvećena veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju pokrenuta od strane Ševarac Zorana je takođe postala sastavni deo kanala komunikacija Data Science Srbija.

Danas, Data Science Srbija je organizacija koja okuplja kompanije i pojedince koji se bave ili žele da se bave podacima.. Upotrebu podataka posmatramo holistički, od arhitekture, inženjeringa, analitike, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, preko regulatornih okvira, etike, privatnosti i sigurnosti, do načina interpretacije informacija, donošenja poslovnih odluka i uticaja na ekonomiju i društvo u celini. 

Big data, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, otvoreni podaci, NLP kao i novi trendovi poput quantum computing-a su samo neke od oblasti koje pratimo i o kojima govorimo.

Zagovaramo Data Science kao nacionalno značajnu oblast specijalizacije Srbije.

Vizija

Želimo da Srbija bude globalno prepoznata po razvoju Data Science i AI struke i svojim data&AI stručnjacima, da budemo zemlja gde se poslovanje  i ekonomija za rast, razvoj i stvaranje dodatne vrednosti oslanjaju na znanje zasnovano na podacima.

Misija

Podstičemo razvoj Data Science i AI u Srbiji i stvaramo uslove za razvoj eksperata koji praktično primenjuju svoje znanje na dobrobit ekonomije i društva. Zagovaramo Data Science  i AI kao nacionalno značajnu oblast specijalizacije Srbije.

 

Upravni Odbor

Advisory board

SR