Data Science Srbija Heroes: Nemanja Mićović

Nemanja Mićović je asistent na Katedri za računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Od decembra 2019. radi i kao istraživač u oblasti veštačke inteligencije u okviru kompanije Nordeus.

Nastavi čitanje