BelgradeR Meetup #9 – Bioinformatički alati za eQTL analizu

Na prvom BelgradeR meetup u 2018. godini ćemo opet pričati na temu bioinformatike. Svoje znanje i interesovanja će nam preneti Igor Hut.

Nastavi čitanje